DANI 1054 | 30.03.2018.

Priređuje: www.fotografija.ba

Piše: Priređuje: www.fotografija.ba

Petrut Calinescu

30.03. - Ime Autora

Petrut Calinescu

Petrut Calinescu je dokumentarni fotograf koji živi i radi u Bukureštu (Rumunija).
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.