DANI 1054 | 30.03.2018.

Đorđe Krajišnik

Piše: Đorđe Krajišnik

Svjedočanstvo - istina ili politika

30.03. - Glavni tekst 3 ipieniae peeos olorum Aqua

Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova

Svjedočanstvo - istina ili politika

U Istorijskom muzeju BiH početkom marta postavljena je izložba “Svjedočanstvo - istina ili politika”, koja je dio projekta “Svjedočanstvo - istina ili politika: Koncept svjedočanstva u komemoraciji jugoslovenskih ratova”. Ovaj projekat traje već desetak godina, a uključivao je brojne intervjue sa učesnicima ratova na području bivše Jugoslavije, kao i antiratnim aktivistima.

Privatno sjećanje

"Projekat je zasnovan na rezultatima prethodnog projekta ‘Imenovati TO ratom‘, koji je trajao od 2012. do 2014. godine i bio posebno fokusiran na preko 200 intervjua obavljenih sa antiratnim aktivistima", kazala je Noa Treister, umjetnica i aktivistica iz Srbije, te voditeljica projekta. Treister je kazala i da u Srbiji “ne postoji zvanična politika sećanja, jer svaka opština ili grad ima sopstvenu ceremoniju sećanja, pravi sopstvene spomenike, u školama se o tome ne uči, tako da to postaje neka vrsta privatnog sećanja na ratove”.
Istorijski muzej je partner izložbe koja je već predstavljena u Trentu u Italiji, te u Beogradu, a nakon Sarajeva ide u Banju Luku.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.