DANI 1051 | 29.12.2017.

Đorđe Krajišnik

Piše: Đorđe Krajišnik

Grad mrtvih i grad živih

upiremo prstom

Grad mrtvih i grad živih

Ona muzika klesara sa Korčule koji su radili na kamenu koji je ugrađivan u Partizansko groblje u Mostaru, o kojoj je Bogdanović tako nadahnuto pisao, njihova zvonka, pet godina duga horska liturgija klesanja uz dirigiranje njihovog Barbe zvuk je koji demone konsocijacijske demokratije u BiH dovodi do ludila

Nedavnim konstituisanjem Odbora za obnovu i revitalizaciju Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, antifašističkog spomenika i krune majestetičnog arhitektonskog rada Bogdana Bogdanovića, nakon decenije različitih opstrukcija i prepreka, otpočete su terenske pripreme za obnovu ovog jedinstvenog i po mnogo toga simboličnog kulturnog blaga naše zemlje. Projekat obnove Partizanskog groblja dolazi u trenutku kada etnokonsocijacijska kriza u BiH, potencirana agresivnom predizbornom kampanjom i nedavnim haškim presudama, ponovo doseže svoj vrhunac.
I dakako da je u takvom ozračju Partizansko groblje idealan (stari-novi) neprijatelj za nastavak politike neoustaške ideološke matrice, koja nastoji u svakom trenutku poništiti svaki segment antifašističke borbe naroda BiH i istorijskim revizionizmom predstaviti endehazijsku Pavelićevu satrapiju kao miroljubivi izraz vijekovnih težnji hrvatskog naroda. Pokazuju to najbolje napadi i nova skravljenja Partizanskog groblja koja su nakon najave njegove obnove uslijedila, a koja predstavljaju izraz zvanične hadezeovske politike i politike Katoličke crkve u dijelu Mostara na kojem je lociran spomenik mostarskim antifašistima.

Odupiranje zlu

Bogdanovićevo kolosalno zdanje, posvećeno životima 700 mostarskih antifašista ubijenih u borbi protiv fašizma (od kojih je njih 500 i sahranjeno na prostoru Partizanskog groblja), već više od dvije decenije je (bez obzira na to što se nalazi na listi zaštićenih spomenika u BiH i što predstavlja arhitektonsko remek-djelo planetarnih razmjera) zapušteno i ruinirano, te uz Stari most i mostarsku Gimnaziju predstavlja paradigmatičan primjer rasapa i podjela u postratnoj BiH. Tačnije, ono je slika i prilika užasa nikad do kraja završenog bosanskohercegovačkog rata.
Svojim simboličkim potencijalom Partizansko groblje je sve ono što se opire današnjim zvaničnim nacionalističkim narativima.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.