DANI 1050 | 24.11.2017.

Mimi Đurović Rukavina

Piše: Mimi Đurović Rukavina

Sive eminencije koče civilnu kontrolu policije

upiremo prstom

Sive eminencije koče civilnu kontrolu policije

Različiti su odgovori parlamentaraca na pitanje kome je bilo u interesu da se skoro dvije godine nakon konkursa rasteže s izborom novog saziva Nezavisnog odbora. Neki misle da je za to odgovorna SDA, drugi krivca vide u svim vladajućim strankama, a neki, pak, tvrde da je u pitanju uticaj sivih eminencija...

Radi osiguranja nepristrasne, objektivne, kvalitetne i zakonite procedure imenovanja direktora Federalne uprave policije, lišene svakog političkog uticaja, formira se Nezavisni odbor koji omogućava da za direktora policije budu predloženi najkvalitetniji kandidati, kao i osiguranje stručnog, objektivnog i nepristrasnog praćenja rada direktora policije i obavljanje drugih poslova utvrđenih ovim zakonom. Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamenta FBiH koje obavlja poslove iz stava (1) ovog člana i finansira se iz budžetskih sredstava Parlamenta FBiH...
Ovo je samo početak odredbi u Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH kad je u pitanju Nezavisni odbor koji Federacija nema od kraja 2015. godine kada je istekao mandat prošlom sazivu.

Prikrivanje lošeg rada

Da ne bude zablude, po isteku mandata prethodnog saziva Nezavisnog odbora, konkurs za članove novog saziva blagovremeno je raspisan i proveden, a odmah potom su uspješni kandidati i intervjuisani.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.