DANI 1049 | 27.10.2017.

Miren Aljić

Piše: Miren Aljić

Država sa tri roga ne može biti

smrt fašizmu

Drug Pašan Mehmedinović, partizan

Država sa tri roga ne može biti

Sagovornik Dana, jedan od posljednjih tuzlanskih partizana koji je tokom Narodnooslobodilačke borbe boravio na ratištima širom sjeverne Bosne i Posavine, siguran je: “Da nas ima kolko nas je bilo, mi bismo se ovih nacionalista riješili za 24 sata”

Parola bratstvo i jedinstvo, koja je tokom II svjetskog rata, tadašnju Jugoslaviju i njene narode i narodnosti spasila od fašističke parole zavadi, pa vladaj, a čiji su instrument bili ustaše i četnici, danas je tek floskula. Iako se iz ove uvodne rečenice i dalje može prepoznati prisustvo istih taktika i likova i u bh. društvenom i političkom životu (ali i šire), parola koja je nekada ujedinjavala danas je marginalizovana, obojena u crveno i banalizirana do te mjere da se svi oni koji je spomenu smatraju neprijateljima ili, još gore, sanjarima i jugonostalgičarima.
Marginalizirani su i oni koji po toj paroli žive i danas, a koji su s njom na usnama nosili puške i svoju domovinu branili od fašističkog okupatora i njegovih pijuna četnika i ustaša. Njihova borba je danas obezvrijeđena, jer čovjek je čovjeku u Bosni i Hercegovini danas sve osim brat.

Zaboravljeni

Pašan Mehmedinović, jedan od posljednjih tuzlanskih partizana. Kako kaže, ne boli ga toliko činjenica da su njegovi saborci zaboravljeni, koliko ga boli činjenica da vidi kako Bosna i Hercegovina strmoglavo ide ka podjelama.
PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.