DANI 1046 | 28.07.2017.

Prof. dr. sc. Mile Sadžak

Piše: Prof. dr. sc. Mile Sadžak

Grafit i dijamant bh. stvarnosti

teorija i praksa

Kad prirodne strukture savršeno ilustruju kretanje društvenih

Grafit i dijamant bh. stvarnosti

Dosadašnji modeli ponašanja svih aktera koji su u poziciji da kreiraju dominantne trendove u BiH, pokazali su se neefikasnim i potvrdili su staro pravilo koje glasi da model ponašanja kojim je generirana kriza, ne može biti modus operandi izlaska iz krize

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.