DANI 1027 | 17.02.2017.

Saša Rukavina

Piše: Saša Rukavina

Delegati će biti dioničari!?

kriza izbliza

Šta Hrvatski narodni sabor sprema u sjeni prepucavanja oko tužbe protiv Srbije

Delegati će biti dioničari!?

Na sesiji u Neumu HNS će definisati svoj prijedlog za izmjene Izbornog zakona, one će, kaže Božo Ljubić, biti sasvim dovoljan napredak ove godine, pa će se poslije toga posvetiti socio-ekonomskim reformama

U trenutku kad ovi Dani krenu u štampariju, u Strazburu će evropski parlamentarci glasati o rezoluciji o godišnjem napretku BiH, dokumentu koji je od polovine januara izaz(i)vao veliku buru u BiH zbog amandmana koji se odnose na federalizaciju BiH. Rezolucija je, podsjetimo, puno šira od te nesretne federalizacije i obuhvata kompletan pogled Evropskog parlamenta na BiH.
Hrvatski medijski servis podsjeća da Evropski parlament “poziva da se zadrži reformski zamah kako bi se BiH pretvorila u učinkovitu, uključivu i funkcionalnu državu...” i da “ žali zbog toga što su zajednički reformski napori i dalje često ometani etničkim i političkim podjelama, koje za uzrok imaju duboko ukorijenjene dezintegrativne tendencije koje otežavaju normalni demokratski razvoj”.

Neteritorijalna autonomija

“BiH neće biti uspješan kandidat za članstvo u EU dok se ne uspostave odgovarajući institucionalni uvjeti”, kaže se u tekstu koji je pred parlamentarcima i poziva se “sve političke čelnike da rade na uvođenju potrebnih promjena, uključujući reformu Izbornog zakona i uzimajući u obzir načela iznesena u ranijim rezolucijama, uključujući načelo federalizma, decentralizacije i legitimne zastupljenosti”.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.