DANI 1027 | 17.02.2017.

Redakcija

Piše: Redakcija

Šta su dogovorili Svilanović i Del Ponte

haški transkipti

Kako su u Tribunalu sakriveni dokazi o jugoslovenskoj kontroli Vojske RS-a

Šta su dogovorili Svilanović i Del Ponte

U Hagu je 2003., pred svjedočenje bivšeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Zorana Lilića na suđenju Slobodanu Miloševiću, vođena rasprava o svojevrsnoj “kontroli štete” koju dokumenti Vojske SRJ mogu nanijeti tadašnjoj saveznoj državi, današnjoj Srbiji. Dani prenose dijelove transkripta rasprave o “dignitetu države” u kojoj su, osim haških sudija, učestvovali srbijanski advokat Vladimir Đerić i haški tužitelj ser Geoffrey Nice. Rezultat rasprave bilo je “zatamnjenje” dijelova srbijanskih vojnih dokumenata i zabrana da ih se da “trećoj strani”, u to vrijeme Međunarodnom sudu pravde koji je vodio proces po tužbi BiH protiv SRJ. Zasjedanje je bilo zatvoreno za javnost

Na početku rasprave Vladimir Đerić upoznao je Sudsko vijeće s tim da se radi o dva zahtjeva. Jedan se veže za zahtjev Zorana Lilića oko uslova svjedočenja, što je, kako je Đerić rekao, “zasebna tema”.
ĐERIĆ: (...) Druga je molba Jugoslavije, koja se odnosi na neke od naših nacionalnih interesa sigurnosti i našeg suvereniteta. Dakle, Jugoslavija je pristupila Komori i postavila ta pitanja te pozvala Komoru da koristi svoje ovlasti iz člana 54. u skladu sa određenim zaštitnim mjerama u tom pogledu. Ove zaštitne mjere nisu usmjerene na zaštitu svjedoka, ali jesu na zaštitu legitimnih interesa države.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.