DANI 1020 | 30.12.2016.

Elmina Muhić

Piše: Elmina Muhić

Da li je BiH ikad i znala Sulejmana Dizdara?

ZAVNOBIH

Zaboravljena livanjska porodica koja je duboko ugrađena u temelje bh. antifašizma

Da li je BiH ikad i znala Sulejmana Dizdara?

Već i podatak da je u arhivima i dokumentacijama moguće naći tek nekoliko rečenica o Sulejmanu Dizdaru, svjedoči koliko se malo vodi računa o društvenom pamćenju. Jer ovaj bankar iz Livna bio je jedan od vrlo malo vijećnika sva tri saziva ZAVNOBiH-a i potom Privremene narodne skupštine BiH

Ime Sulejmana Dizdara, bankara, direktora banke iz Livna, poznato je svima onima koji o ZAVNOBiH-u znaju mnogo više i koji su imali priliku bar malo biti dio tog vremena. Bio je blag čovjek, tako nam ga je opisala njegova unuka Jadranka Dizdar, koja priznaje i da ga se ne sjeća baš puno.
Sulejman Dizdar bio je vijećnik na sva tri zasjedanja ZAVNOBiH-a i poslanik prvog saziva Narodne skupštine Bosne i Hercegovine 1945. godine. Bio je, kao vanstranački čovjek, član Izvršnog odbora Narodnooslobodilačkog pokreta BiH.
Na jednom od zasjedanja predložio je listu Narodnooslobodilačkog fronta koja je i usvojena. I to je, nažalost, jedino što smo u dokumentaciji ZAVNOBiH-a sačuvanoj u Arhivu BiH i Historijskom muzeju u Sarajevu, drugoj literaturi, mogli naći o Sulejmanu Dizdaru.

PRIJAVA ŽELIM SE PRETPLATITI

Članak za pretplatnike

Da biste mogli čitati ostatak članka i dobiti mogućnost online čitanja arhive BH Dana od 800+ brojeva, potrebno je da se pretplatite.